3r ESO

Avaluació inicial

Què en sabem de l'art?
Completem una imatge: 1, 2

Trimestre 1r

UD1: composició

 
En aquesta unitat aprendrem a composar imatges per a que expressin coses diferents

 i veurem com la disposició dels elements influeix en la percepció de les mateixes.

Exercicis:
- Ex1.: Creació d'un collage amb diferents tipus de composicions (simètriques, compensació de pes, regla dels terços).
- Ex.2: Làmina 13 quadern exercicis.
- Ex.3: Exercici simetria (cara) i composició (bodegons).
- Ex.4: Inventa't una composició modular o rajola (làmina 4).

Materials del professor
Conceptes clau: estructura, composició, equilibri, simetria.
Enllaços d'interès (enllaços per si teniu interès en el tema i voleu aprofundir en el seu coneixement): 

UD2: entendre l'art

En aquesta unitat intentarem endevinar les motivacions que hi ha rere de cada artista per a realitzar una obra.
Conceptes clau: hermenèutica, estil, moviment.

Exercicis:
- Ex1.: Analitzem el Guernica.
- Ex2.: Re-interpretem el Guernica.
- Ex3.: Fem-nos un retrat estil Pop-Art.
- Ex4.: (en grup) Realitzem un mural explicant un estil artístic.

Programes: Gimp 2.6

Trimestre 2n

UD3: graffiti

En aquesta unitat farem d'artistes de la nostra època i construirem missatges a traves del graffiti i els seus recursos expressius.

Exercicis:
- Ex1.: Comuniquem un missatge mitjançant el graffiti.

Conceptes clau:tipografia, contrast.

UD4: disseny gràfic

En aquesta unitat aprendrem a analitzar obres de disseny gràfic i a crear els nostres propis missatges.

Exercicis:
- Ex1.: Inventem una pel·lícula i fem esbossos del cartell.
- Ex2.: Realitzem la versió definitiva del cartell de cinema.
- Ex3.: Realitzem un logotip.
- Ex4.: Analitzem dos envasos de productes de consum.
- Ex5.: Creem 4 envasos de productes de consum (una llauna de suc de llimona, un brick de llet, una bossa de patates i un tambor de detergent).
- Extra: creació d'ideogrames per a les parades de bus.

Programari: GIMP, Photoshop
Conceptes clau: logotip, disseny, esbós. 

Trimestre 3r

UD5: sistemes de representació

En aquesta unitat aprendrem a representar figures tridimensionals en un suport pla, utilitzant el sistema dièdric, axonomètric i la perspectiva cònica. 
Exercicis:
- Ex1.: Realització de les làmines 15, 16 i 17 de la carpeta.
- Ex2.: Creació de figures amb xarxa isomètrica. Materials: generador d'imatges isomètriques, guia.
- Ex3.: Creació d'un castell mitjançant una graella isomètrica. Materials: guiaelements arquitectònics d'un castell.

Programari: SketchUp
Conceptes clau: alçat, planta, perfil, cotes, perspectiva, programa CAD, renderitzar.

UD6: escultura

En aquesta unitat aprendrem a crear figures volumètriques a partir superfícies planes i materials modelables.
Conceptes clau: pla/volum.

Comments