Tècniques d'expressió
grafico-
plàstica
1r Batxillerat

https://sites.google.com/site/elmonvisual/tgp2016/CRI.png


https://thinfi.com/9ubr

Trimestre 1r

UD1: Tècniques graficoplàstiques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem el vocabulari bàsic de la matèria i els components de les tècniques graficoplàstiques.

Continguts: vocabulari bàsic, pigments, aglutinants.


UD2: Tècniques seques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques seques. Farem petits projectes d’il·lustració on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tècniques seques magres i greixoses: grafit, carbonet, sanguina, pastels, etc. + suports i eines.

Exercicis:
Ex1: retrat amb la tècnica dels tres llapis. Tècniques: sanguina, creta i llapis conté. Suport: paper d'embalar. EXEMPLES.

Vídeos:

UD3: Tècniques humides I. Tintes.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques basades en l’ús de tinta. Farem petits projectes d’il·lustració on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tipus de tintes, retoladors, bolígraf + suports i eines. 

Exercicis:
Ex2: petit dossier de recerca d'idees i esbossos. Guió treball.
Ex3: dibuix "macabre" amb tinta xina i diferents eines. Tècniques: tinta xinesa líquida i en barra. Suport: paper. EXEMPLES.

Ús de la tècnica: "Com dibuixar amb tinta xinesa"Trimestre 2n

UD4: Tècniques humides II. Pintures d'aigua.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques de pintura aquoses (que es dissolen en aigua). Aprendrem a fabricar les nostres pròpies pintures i farem projectes on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tècniques aquoses: gouache, acrílic, tremps, aquarel·la, fresc, etc. + suports i eines.

Exercicis:
Ex4: retaule romànic amb tremp d'ou. Suport: fusta. Powerpoint Romànic. EXEMPLES

Vídeos:


Trimestre 3r

UD5: 

Tècniques humides III. Pintures greixoses.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques de pintura greixosa (que es dissolen en dissolvent). Aprendrem a fabricar les nostres pròpies pintures i farem projectes on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: encàustica, pintura a l'oli, esmalt + suports i eines.

Exercicis:
Ex5: pintura lliure a l'oli.

Videos:


UD6: Tècniques volumètriques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar les tècniques de representació volumètrica (collage, assemblatge) i la creació a partir d’objectes (ready made, objet trouvé). Cercarem objectes i els hi donarem una nova interpretació artística alhora que desenvolupem les nostres capacitats i creativitat.

Continguts: Collage, assamblage, ready made, objet trouvé.

Exercicis:
Ex6: realització d’un readymade amb objectes de rebuig.UD7: Tècniques d'estampació

Introducció: En aquesta unitat aprendrem quines són les tècniques de reproducció d'imatges i dibuixos, la seva evolució històrica i les seves aplicacions.

Continguts: Serigrafia, xilografia, gravat, litografia, offset, etc.

Enllaços d'interès

Elaboració de pintures: bloc de receptes per a fabricar emprimacions, pintures i tècniques vàries.
Complet diccionari de tècniques
: inclou descripcions, components i noms en les llengües de l'Estat.