Espai TIC
ESO

Exercicis de
Visual i Plàstica
amb eines TIC


1r ESO

UD7: Imatge digital


En aquesta unitat aprendrem els principis bàsics de la imatge digital i utilitzarem les eines bàsiques del programa Adobe Photoshop.

Continguts: píxels, proporció de la imatge digital, resolució, barra d'eines del Photoshop, tractament de color, liquat, treball amb capes.Exercicis:


Photoshop CS4 - Edició d'imatges.

- Ex1: Eines bàsiques. Retocar imatges de manera senzilla.
Durant el segle XX alguns artistes han creat obres a partir del retoc o versionat d'obres d'altres autors. Alguns exemples són la "Mona Lisa" de Marcel Duchamp (veure) i el "Autoretrat com a mona lisa" de Salvador Dalí (veure).

Sabries fer quelcom similar amb les imatges d'aquests personatges?123456.

Exercici 2: CapesFer un muntatge d'imatges per capes.
El collage és una tècnica que artística que consisteix en enganxar retalls de revistes o diaris sobre un suport per a generar una imatge nova. El Photoshop ens permet fer el mateix amb les imatges digitals.

Descarrega l'arxiu: imatges. Posa una imatge de fons i col·loca'n algunes més per sobre, tot esborrant el contorn amb les "eines de selecció".