Tutoria
2n Batxillerat artístic

Recull de dades imprescindibles
de batxillerat.
Informació important
Horari del grup
Versió PDF

Dates a recordar
Recull de dates d'interès del curs 2015-2016. En negreta les dates definitives (s'aniran actualitzant segons apareguin).

 
PAU / SELECTIVITATgencat.cat
Prematrícula17 - 29 febrer 2016
Matrícula JUNY20 maig - 2 juny 2016
Matrícula SETEMBRE19 - 21 juliol 2016
Data prova JUNY14,15 i 16 juny 2016
Data prova SETEMBRE6, 7 i 8 setembre 2016


CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIORgencat.cat
Prematrícula26 maig -1  juny 2016
Matrícula5- 12 juliol 2016
Preinscripció prova d'accés majors 19 anys10 - 17 març 2016
Data prova majors 199 - 10 de maig 2016


TÍTOL SUPERIOR DISSENYesdap.cat
Inscripció11 maig - 1 de juny 2015
Prova15 juny 15
Matrícula1 al 6 juliol 2016


PORTES OBERTES 
La Massana3 febrer 2016 / 14 març 2016 (cicles)
La Llotja5 i 15 març 2016
EINA3 febrer 2016
Facultat de Belles Arts12 abril 2016
EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals)26 de maig al 3 de juny 2016
ESDAP Deià2 març 2016 4 maig 2016
(cicles i títol superior interiorisme)
 SALÓ DE L'ENSENYAMENT
Informació sobre el Saló
9-13 de març 2016Mapa d'estudis
Inclou totes les possibilitats d'accés a estudis superiors, les proves d'accés i altres condicions.Oferta formativa 2016-2017
Graus universitaris d'arts

Títol superior de disseny

CFGS d'arts plàstiques i disseny

            
        FAMÍLIACICLES FORMATIUS

        ART FLORALART FLORAL


        ARTS APLICADES A LA INDUMENTÀRIAESTILISME D'INDUMENTÀRIA


        ARTS APLICADES AL LLIBREGRAVAT I TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ
ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA        ARTS APLICADES AL MURARTS APLICADES AL MUR


        ARTS APLICADES DE L'ESCULTURAARTS APLICADES DE L'ESCULTURA


        CERÀMICA ARTÍSTICACERÀMICA ARTÍSTICA


        COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUALFOTOGRAFIA
IL·LUSTRACIÓ
GRÀFICA PUBLICITÀRIA
ANIMACIÓ
CÒMIC
GRÀFICA AUDIOVISUAL
GRÀFICA IMPRESA
GRÀFICA INTERACTIVA
ANIMACIÓ DE VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS (Perfil Professional)
GRÀFICA AUDIOVISUAL D'INFOGRAFIA EN 3D (Perfil Professional)


        DISSENY D'INTERIORSPROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ
MOBLAMENT
ARQUITECTURA EFÍMERA
APARADORISME
ELEMENTS DE JARDÍ


        DISSENY INDUSTRIALMODELISME I MAQUETISME
MOBILIARI
MODELISME INDUSTRIAL


        ESMALTS ARTÍSTICSESMALT ARTÍSTIC AL FOC SOBRE METALLS


        JOIERIA D'ARTJOIERIA ARTÍSTICA


        TEATRETÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL

    
        TÈXTILS ARTÍSTICSART TÈXTIL
ESTAMPACIONS I TINTATGES ARTÍSTICS
BRODATS I REBOSTERS

PUNTES ARTÍSTIQUES


Alguns centres que els oferten:

  - EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals)(Barcelona)

  - La Massana (Barcelona)

- ESDAP La Llotja (Barcelona)

  - ESDAP Pau Gargallo (Badalona)

  - ESDAP Serra i Abella (l’Hospitalet)

  - ESDAP Deià (Barcelona)


* ESDAP: Escola superior de disseny i arts plàstiquesAltres CFGS (no arts)
   - Tots.


NOU 
Preus estudis (2015)
Selectivitat:
   - Fase general: 69,21 €
   - Fase específica: 13,85 € per assignatura matriculada
    Sobre aquests preus s'aplicarà el 50% de reducció per a beneficiaris del títol de família nombrosa general, i la matrícula serà gratuïta per als que tenguin el títol de família nombrosa especial.

Graus:
    Els graus solen tenir 60 crèdits per curs. Cal multiplicar-los per els preus de més abaix.

     El preu per crèdit es distribueix segons el nivell de coeficient d’estructura docent de l’ensenyament establert en el Decret de preus.
    Ex. Belles Arts estaria en el grup B (2.146 € per curs).
    
Coeficient d’estructura docent
A
B
C
25, 27 €
35, 77 €
39, 53 €

Cicles formatius:
    - Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior: 360,00 euros.
    - Matrícula per unitat formativa: 25,00 euros.
    - Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior: 25,00 euros.

A més d’aquestes taxes, el centre estableix un import de 38€ per a tot l’alumnat de grau superior, per a material, assegurança escolar i actes acadèmics, i un import voluntari de 13 € de l’AMPA.


Bonificació del 50% per formar part de famílies nombroses de categoria general o famílies monoparentals de categoria general o especial.
Cal disposar del carnet personal que ho justifica.
Títol superior de disseny
    21,73 euros per crèdit (curs 2013-2014:). Cada curs 60 crèdits: Total: 1.303€ per curs.
NOU 
Beques estudis
Existeixen beques per a realitzar estudis superiors, tant per a graus com per a cicles o títols superiors. Enllaç: gencat.cat.
Comments