Cultura audiovisual I
1r Batxillerat

Criteris d'avaluació

Document amb els criteris d'avaluació.
Curs 2021-22

Rúbrica

Model de rúbrica utilitzat per a puntuar els exercicis que es fan en la matèria.

Avaliació inicial

Completa el formulari.

Mass media

En aquesta unitat aprendrem que són els mass media i com funcionen.

Continguts: origen del mass media, tipus de mass media, fake news i postveritat.

Ràdio i so

En aquesta unitat aprendrem sobre els orígens de la ràdio i la seva evolució. En acabat farem un projecte de radiodifusió amb l'Audacity.

Continguts: història de la ràdio, tecnologies de la ràdio, gèneres, formats d'àudio digital, edició d'àudio amb Audacity, drets d'autor (copyright/copyleft).

Planificació un projecte de ràdio utilitzant el llenguatge propi del sector.

Temàtica lliure (excepte programa de música). Durada: 2-3 minuts.

Guió d'exemple.

Grava i edita el projecte de ràdio amb el programa Audacity.

Programari Open Source

Publicitat i poder de la imatge

En aquesta unitat aprendrem sobre la publicitat gràfica i els seus mètodes de dissuasió. En acabat realitzarem un projecte publicitari.

Continguts: origen i evolució de la publicitat, components semàntics de la comunicació visual, retòrica de les imatges, edició d'imatge de mapa de bits.

Analitza 3 anuncis d'un sector publicitari concret.

Crea un cartell publicitari del mateix sector analitzat, utilitzant el programa Krita o Photopea

Teoria no inclosa en els apunts.

Programari

Editor d'imatge de mapa de bits online. Clon de Photoshop.

Imatge animada

En aquesta unitat explorarem els orígens de l'animació i la seva evolució. En acabat realitzarem petites peces animades.

Continguts: inicis de la història del cinema i l'animació, persistència retinal, tecnologies de l'animació, principis de l'animació, projecte d'animació amb Kdenlive.

Dibuixa una cara i diferents posicions de boca i ulls.

Amb el programa Kdenlive, ordena les transparències de la cara per tal de crear una animació.

Programari Open Source

Potent editor de vídeo Open Source.


EXTRA: potent editor d'animació per transparències. Utilitzat per l'Studio Ghibli.

Editor d'imatge (mapa de bits i vectorial). Ideal per a projectes d'il·lustració.

Televisió i vídeo

En aquesta unitat aprendrem com funciona la televisió i quins són els seus formats. En acabat realitzarem una peça audiovisual amb Kdenlive.

Continguts: formats televisius, mitjans tècnics, història, planificació i punt de vista, moviments de càmera, tecnologies i formats del vídeo, motion graphics, principis bàsics del muntatge audiovisual.

Crea el guió il·lustrat d'un programa de televisió. Gènere i format del programa lliure. Durada 2-3 minuts màxim.

Crea una animació senzilla per a la careta del programa.

Grava i munta el programa. Ha d'incloure la gravació d'una escena amb chroma key.

Criteris correcció exercici

Manual Croma Kdenlive

Programari Open Source

Potent editor de vídeo Open Source.

Editor de vídeos i efectes online.