Visual i plàstica
1r ESO

Criteris d'avaluació

Document amb els criteris d'avaluació.
Curs 2019-20

Rúbrica

Model de rúbrica utilitzat per a puntuar els exercicis que es fan en la matèria.

Avaliació inicial

Per tal d'avaluar les teves competències en l'àmbit del dibuix, completa les imatges. Utilitza la imaginació i les teves millors habilitats. Cal acolorir.

Traçats bàsics

En aquesta unitat aprendrem els principis bàsics del dibuix tècnic. Aquests traçats bàsics que ens permetran reproduir figures geomètriques.

Continguts: paral·leles, perpendiculars, angles.

Percepció i llenguatge de les formes

En aquesta unitat aprendrem com funciona la percepció visual així com els sistemes de representació més bàsics.

Continguts: percepció pràctica /estètica, l'esbós, estereotip, relacions de grandària (igualtat / semblança).

Llegeix i completa el dossier.

Dibuixa l'estereotip de diversos indrets de St. Feliu. Mesures graella

Mitjançant el collage, construeix un monstre modificant la proporció de les parts d'una persona.

Textura

En aquesta unitat aprendrem a identificar els diferents tipus de textures, les seves funcions i en crearem de pròpies.

Continguts: textura visual /tàctil, funcions de les textures (estètica, pràctica, comunicativa), naturals / artificials.

Fes un fons de retalls de textures per al monstre de l'exercici anterior.

Dibuixa un paisatge amb textures.
Models de paisatge. Exemples textura.

Plega una làmina i fes una postal de Nadal. El dibuix i la tècnica són lliures.

Contesta les preguntes del control.

Color

En aquesta unitat aprendrem què és el color, perquè el veiem i aprendrem els colors primaris i les seves barreges.

Continguts: ciència del color, síntesi additiva, síntesi subtractiva, cercle cromàtic.

Llegeix i completa el dossier.

Dibuixa un polígon estrellat i pinta'l a mode de cercle cromàtic. Model cercle cromàtic.

Imitar colors d'una fotografia. Models de paisatge.

Psicologia del color

En aquesta unitat aprendrem les sensacions i significats que ens donen els colors i les seves barreges.

Continguts: colors complementaris, qualitats del color (to, valor, saturació), qualitats del color (sensacions), significats del color.

Plega un dibuix per la meitat. Dibuixa dues imatges (de temàtica lliure). Una pinta-la NOMÉS amb colors càlids i l'altra NOMÉS amb colors freds.

Tuneja el cotxe de la imatge combinant colors complementaris. Exercici en PDF.

Contesta les preguntes del control.

Clarobscur

En aquesta unitat aprendrem a utilitzar els llapis segons les seves dureses i explorarem les seves capacitats plàstiques.

Continguts: tipus de llapis i funcions, dureses (H, HB, B), ombra i clarobscur, escala de grisos.

Fes una escala de grisos i dibuixa i ombreja un dels models de dibuix. Mesures graella. Models dibuix.

Exercici extra de dificultat elevada. Imprimeix el document i imita les ombres dels volums.

Còmic

En aquesta unitat aprendrem el llenguatge del còmic i posarem en pràctica les seves capacitats expressives.

Contingut: origen i tipus de còmics, vinyetes, bafarades, onomatopeies, ideogrames, línies cinètiques, expressions facials, tipus de plans i enquadraments.

Llegeix i completa els exercicis del dossier de còmic.

Realitza un còmic d'una pàgina partint d'una vinyeta. Vinyetes.

Imatge digital

En aquesta unitat aprendrem els principis bàsics de la imatge digital i utilitzarem les eines bàsiques del programa GIMP.

Continguts: píxels, proporció de la imatge digital, resolució, barra d'eines del GIMP, tractament de color, liquat, treball amb capes.

Llegeix el dossier.

Dissenya una pantalla de videojoc, acolorint només amb punts de color (píxels). DOSSIER + exercici.

Crea una composició per capes amb un programa d'edició d'imatge.

Contesta les preguntes del control.

Imprimeix el document, tria un personatge i representa'l reduint el nombre de píxels.

Activitats EXTRA