Material didàctic

En aquest apartat hi trobareu materials diversos per utilitzar a l'aula: suport teòric, propostes d'exercici i pautes.

ESO
Teoria i exercicis

DOSSIER COLOR
El color tractat des del seu vessant científic i perceptiu. 

DOSSIER CÒMIC
Tots els elements del llenguatge del còmic.

DOSSIER FORMA
El concepte de forma, percepció i representació.

DOSSIER GRANDÀRIA / TEXTURA
Dos temes:
- Percepció de grandària i proporció.
- Textura.

DOSSIER TRAÇATS BÀSICS
Ús d'eines de dibuix i realització de traçats bàsics: paral·leles, perpendiculars i d'angles.

DOSSIER IMATGE DIGITAL
Imatge analògica i digital. Tipus i formats.

Exercicis disseny gràfic

Recursos gràfics en els productes de consum
Teoria, pautes d'anàlisi i exercicis entorn del packaging.

Packaging
Models retallables de productes.

AMPLIAT 2023

Packaging mesures
Models per traslladar amb escaires, compàs i transportador d'angles.

NOU 2023

Exercicis sistemes de representació

Concept car
Dissenya un cotxe i representa'l en perspectiva isomètrica.

Concept car MILLORAT
Dissenya un cotxe i representa'l en dièdric i en isomètrica.
Exemples.

NOU 2023

Castell isomètric:
PAUTA
Pautes per crear un castell partint d'una retícula.

NOU 2023

Castell isomètric:
PLANTILLA
Plantilla din-A3 per a crear el castell.

Exercicis exemple

NOU 2023

Perspectiva cònica amb un punt de fuga
Exercici de perspectiva pautat.

NOU 2023

Altres

Cadàver exquisit
Exercici pautat pensat per a varis alumnes.

NOU 2023

Pauta cercle cromàtic
Xuleta per a construïr cercle cromàtic

NOU 2023

BATXILLERAT
Teoria i materials de suport per a matèries del batxillerat artístic

STORYBOARD
Horitzontal
Model de guió il·lustrat. 

AMPLIAT 2023

STORYBOARD
Vertical
Model de guió il·lustrat. 

AMPLIAT 2023

TEORIA TÈCNICA VÍDEO
Tipus de plans, punts de vista, moviments de càmera i il·luminació.

REVISAT I AMPLIAT 2023

RECEPTES PINTURA: TREMPS
Receptes d'emulsions de tremp.