Material didàctic

Teoria i exercicis
1r ESO

DOSSIER COLOR
El color tractat des del seu vessant científic i perceptiu.

DOSSIER CÒMIC
Tots els elements del llenguatge del còmic. Inclou exercicis.

DOSSIER FORMA
El concepte de forma, percepció i representació. Inclou exercicis.

DOSSIER GRANDÀRIA / TEXTURA
Dos temes:
- Percepció de grandària i proporció.
- Concepte de textura i tipus.

DOSSIER TRAÇATS BÀSICS
Aprendre a utilitzar les eines de dibuix i realitzar traçats bàsics: paral·leles, perpendiculars i trasllat d'angles. Inclou exercicis.

DOSSIER IMATGE DIGITAL
Com es capturen les imatges, tant en digital com en analògic. Tipus d'imatges digitals i formats.
Inclou exercicis.

Propostes disseny gràfic
2n ESO

Ús de recursos gràfics en els productes de consum
Teoria, pautes d'anàlisi i exercicis entorn del packaging.

Exercicis de packaging
Models retallables de productes.

Concept car
Dissenya un cotxe i representa'l en perspectiva isomètrica.

Teoria i materials de suport per a matèries del batxillerat artístic
1r Batxillerat

MODEL STORYBOARD
Model de guió il·lustrat.

TEORIA TÈCNICA VÍDEO
Tipus de plans, punts de vista, moviments de càmera i il·luminació.

RECEPTES TREMP
Receptes d'emulsions de tremp.

En preparació...