Tècniques d'expressió graficoplàstica
1r Batxillerat

Criteris d'avaluació

Document amb els criteris d'avaluació.
Curs 2021-22

Rúbrica

Model de rúbrica utilitzat per a puntuar els exercicis que es fan en la matèria.

Avaliació inicial

Completa el formulari.

Tècniques graficoplàstiques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem el vocabulari bàsic de la matèria i els components de les tècniques graficoplàstiques.

Continguts: vocabulari bàsic, pigments, aglutinants.

Tècniques seques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques seques. Farem petits projectes d’il·lustració on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tècniques seques magres i greixoses: grafit, carbonet, sanguina, pastels, etc. + suports i eines.

A partir d'una foto, dibuixa un retrat amb la tècnica dels tres llapis. Tècniques: sanguina, creta i llapis conté. Suport: paper d'embalar.

Tècniques humides I. Tintes.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques basades en l’ús de tinta. Farem petits projectes d’il·lustració on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tipus de tintes, retoladors, bolígraf + suports i eines.

Realitza un petit dossier per a preparar un dibuix amb tinta xina.

Fes un dibuix de temàtica macabra amb tinta xina. Suport paper especial tinta 250gr.

Tècniques humides II. Pintures d'aigua.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques de pintura aquoses (que es dissolen en aigua). Aprendrem a fabricar les nostres pròpies pintures i farem projectes on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: tècniques aquoses: gouache, acrílic, tremps, aquarel·la, fresc, etc. + suports i eines.

Realitza un retaule d'estètica romànica amb tremp d'ou. Suport: fusta contraxapada.
Dossier romànic
Bestiari ocult MNAC
Bestiari medieval

Realitza un retaule d'estètica cubista amb tremp d'ou. Suport: fusta contraxapada.
Dossier cubisme

(Segons el curs fem un o un altre exercici).

Tècniques humides III. Pintures greixoses.

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar els principals suports i eines de les tècniques de pintura greixosa (que es dissolen en dissolvent). Aprendrem a fabricar les nostres pròpies pintures i farem projectes on desenvoluparem les nostres capacitats i creativitat, alhora que aprenem els seus secrets.

Continguts: encàustica, pintura a l'oli, esmalt + suports i eines.

A partir de la foto d'un paisatge, pinta un quadre a l'oli. Suport fusta.

Tècniques volumètriques

Introducció: En aquesta unitat aprendrem a conèixer i utilitzar les tècniques de representació volumètrica (collage, assemblatge) i la creació a partir d’objectes (ready made, objet trouvé). Cercarem objectes i els hi donarem una nova interpretació artística alhora que desenvolupem les nostres capacitats i creativitat.

Continguts: Collage, assamblage, ready made, objet trouvé.

Construeix un assamblage o ready made amb objectes de rebuig que tinguis a mà.

Tècniques d'estampació

Introducció: En aquesta unitat aprendrem quines són les tècniques de reproducció d'imatges i dibuixos, la seva evolució històrica i les seves aplicacions.

Continguts: Serigrafia, xilografia, gravat, litografia, offset, etc.

Fes una estampació amb relleu per a un teixit.

Selectivitat

Enllaços d'interès

Bloc amb receptes per a fabricar emprimacions, pintures i tècniques vàries.

Temari de la matètia "procedimeintos y técnicas pictòricas" de la Universitat de Murcia.

Inclou descripcions, components i noms en les llengües de l'Estat.

Receptes de preparació d'algunes de les tècniques més comunes.