Cursos

Exemples de programacions didàctiques de cursos antics. Exemples de distribució de temes, propostes d'exercicis, criteris d'avaluació, etc.
No estan actualitzades al nou curriculum.

Visual i plàstica

1r ESO

Cultura audiovisual

1r Batxillerat

Tècniques d'expressió graficoplàstica

1r Batxillerat